Mulczer leśny

Kruszarka-rozdrabniacz

MULCZER LEŚNY

Kruszarka-Rozdrabniacz

Współczesne mulczery, kruszarki, rozdrabniacze składają się z trzech głównych zespołów konstrukcyjnych do których należą: rotor roboczy, bęben ugniatający, rama obalająca oraz osprzęt. Rotor roboczy stanowi najważniejszy element maszyny, na którym zamocowane są osady z nożami (zęby, frezy) do rozdrabniania drewna, kamieni, gleby. Bęben ugniatający i rama obalająca pomaga w rozdrabnianiu poszczególnych elementów w zależności od zastosowanej kruszarki.

  • Mulczer Leśny - Rozdrabniacz Leśny-Kruszarka

    zastosowanie w leśnictwie
  • Rozdrabniacz leśny - Frez leśny - Mulczer

    zasosowanie w rolnictwie
  • Frez - Mulczer -Kruszarka

    zastosowanie komunalne

Mulczer Leśny

przeznaczony do prac powierzchniowych i wgłębnych

Istotne cechy:

- wbudowane sprzęgło / sprzęgła przeciążeniowe POC- hydrauliczne  lub sprężynowe,
- napęd na rotor roboczy: jednostronny lub obustronny poprzez przekładnie łańcuchowe lub przekładnie zębate, kilka alternatywnych rozwiązań rotora dla różnych zastosowań,
- możliwość agregowania kruszarki z przodu lub z tyłu w zależności od typu maszyny,
- rotor roboczy napędzany z WOM - u ciągnika lub silnikiem hydraulicznym,
- możliwość agregowania z ciągnikami o mocy od 50 do 700KM.

Właściwości szczególne:

- końcówki frezów wzmocnione węglikami spiekanymi dające możliwość pracy w różnorodnych warunkach terenowych,
- konstrukcja modularna umożliwia właściwy dobór maszyny,
- hydrauliczne klapy/płyty przednie i tylne do zabezpieczeń i regulacji stref kruszenia,
- ekran/Sito – bardzo drobne kruszenie każdego materiału organicznego,
- głębokość robocza o 0 do 40 cm zależna od typu kruszarki – mulczera.

Zastosowanie w lesie:

- rozdrabnianie pozostałości pozrębowych,
- przygotowanie powierzchni do odnowień,
- mineralizacja, przygotowanie i utrzymanie pasów przeciwpożarowych,
- utrzymanie i remont dróg leśnych,
- przygotowanie gleby do nasadzeń,
- kruszenie pniaków, drzew stojących.


Prace w rolnictwie:        

- przywracanie kultury rolnej zadrzewionych terenów,
- kruszenie krzewów, drzew i pniaków,  
- rekultywacja terenów,
- utrzymanie dróg rolnych i dojazdów do ferm wiatrowych,
- przygotowanie terenu pod uprawę.

Zastosowanie komunalne:

- oczyszczanie i  utrzymanie terenów pod liniami energetycznymi,
- oczyszczanie linii  przesyłowych nad gazociągami,
- przygotowanie  tras  sportowych i narciarskich,
- kształtowanie krajobrazu,
- przygotowanie terenu pod zabudowę mieszkalną  i przemysłową.

Mulczer Leśny - Rozdrabniacz Leśny

mulczer leśny

Mulczer - Kruszarka - Rozdrabniacz

SERIA MJ

SERIA MJ

ROTOR Ø 400, ZAKRES MOCY 50-150 KM

Mulczer – Kruszarka - Rozdrabniacz  do różnych zastosowań

Dobre rezultaty rozdrabniania -  kruszenia

Dzięki silnej oraz lekkiej budowie, rozdrabniacze/ kruszarki MJ służą do różnych rodzajów prac wymagających rozdrabniania (kruszenia): pozostałości zrębowych w tym  pniaków oraz powierzchni dróg żwirowych. Rotor z nożami wykonanymi z twardego metalu (końcówki noży z węglików spiekanych),  jest trwały i pozwala na uzyskiwanie bardzo dobrych rezultatów pracy. Jest wystarczająco mocny, żeby pracować w warunkach leśnych, na polach  -  wykonywać prace w środowisku naturalnym.


Przeniesienie mocy na rotor roboczy przez przekładnie łańcuchowe zaprojektowane do pracy w trudnych  warunkach terenowych.
ST - jednostronny  napęd poprzez przekładnie łańcuchową w kąpieli olejowej
DT - obustronny napęd poprzez przekładnie łańcuchowe  
POC - opatentowane przez SUOKONE OY sprzęgło przeciążeniowe, hydrauliczne do zabezpieczenia przeniesienia mocy na rotor. 
STD - rotor roboczy ze standardowymi stożkowymi frezami z końcówkami z węglików spiekanych. 
STE - nowy rotor roboczy ze specjalnymi frezami posiadającymi nieobracający się korpus z głęboko osadzonym, masywnym i ostro ukształtowanym węglikiem spiekanym.

rozdrabniacz

Mulczer - Rozdrabniacz - kruszarka do prac usługowych

MERI CRUSHER - SERIA MJS-C

SERIA MJS-C

ROTOR Ø 500, ZAKRES MOCY 110-180 KM  / * 200KM

Mulczer - Rozdrabniacz -  kruszarka do prac usługowych

Podstawowa moc kruszenia

Mulczery  MJS zostały zaprojektowane dla prac usługowych. Przekazanie mocy na rotor roboczy odbywa się za pośrednictwem przekładni łańcuchowych. Koła zębate zostały umieszczone na obydwu końcach wału roboczego (rotora), a sprzęgło przeciążeniowe może  być w postaci zwykłego sprzęgła tarczowego lub hydraulicznego sprzęgła przeciążeniowego POC, którego praca kontrolowana jest ciśnieniem oleju. Rotor może być wyposażony w standardowe osady noży lub super trwałe, kute osady UNT i wytrzymałe noże wykonane z twardych stopów. 

STD-T25  rotor roboczy ze standardowymi stożkowymi frezami z końcówkami z węglików spiekanych. 
UNT-T25 rotor roboczy ze specjalnymi frezami posiadającymi nieobracający się korpus z głęboko osadzonym, masywnym i ostro ukształtowanym węglikiem spiekanym.
 

kruszarka

Kruszarki – Mulczery – Rozdrabniacze do prac usługowych

MERI CRUSHER - SERIA MJS/G

SERIA MJS/G

ROTOR Ø 500, ZAKRES MOCY 120- 300 KM

Kruszarki – Mulczery – Rozdrabniacze  do  prac usługowych

Maszyny  z wyższej półki

Konstruktorzy kruszarek MJS/G stworzyli lekką ale wytrzymałą konstrukcję. W standardowym wykonaniu zastosowano przekładnie zębate i sterowane hydraulicznie sprzęgło POC. Rotor jest wyposażony w trwałe, kute osady noży UNT oraz noże wykonane z twardych stopów. Również dostępna są maszyny ze specjalnym rotorem do torfu.

Maszyna wybierana przez zleceniobiorców do przygotowania pola i wydajnej pracy przy jego oczyszczaniu!

 

Nowy typ rotora roboczego UNT-T25 – wyposażony w kute osady i  frezy posiadające duży nieobracający się korpus z głęboko osadzonym masywnym i ostrym węglikiem. Umożliwiają bardzo dobre kruszenie materiału drzewnego i organicznego.  
 

mulczer

Mulczery- Rozdrabniacze- Kruszarki dla wymagających zastosowań profesjonalnych

MERI CRUSHER - SERIA MJH

SERIA MJHS

ROTOR Ø 600, ZAKRES MOCY
DTG
200-300 KM, STX 200-400 KM, DTX 350 -750 KM

Mulczery-  Rozdrabniacze- Kruszarki dla wymagających zastosowań profesjonalnych

Krusząca moc

Seria MJH -  została stworzona do pracy w trudnych warunkach,  wymagających  znacznych mocy. Przekładnie zębate zainstalowane na obydwu końcach rotora pozwalają na przekazanie znacznej mocy. Przekładnia jest zabezpieczona sprzęgłami przeciążeniowymi POC. Istnieje kilka alternatywnych rozwiązań rotora, zależnie od warunków pracy.

Kruszarka, która może w pełni wykorzystać moc Twojego ciągnika!

Przykręcany osprzęt umożliwia stosowanie specjalnych materiałów ścieralnych. Zoptymalizowany kształt komory rotora poprawia przepływ materiału i zwiększa jego wydajność. Dzięki kilku opcjom rotora i obrotowemu situ kruszącemu „Screen unit”  mulczer MERI CRUSHER MJHS zapewnia bardzo dobre rezultaty w każdych warunkach i umożliwia pracę głęboko w gruncie.  
Nowy typ rotora roboczego UNT i UNTH-T25 – wyposażony w bardzo twarde kute osady i  frezy posiadające duży nieobracający się korpus z głęboko osadzonym masywnym i ostrym węglikiem. Umożliwiają bardzo efektywne kruszenie materiału drzewnego i organicznego wykorzystując przy tym mniej mocy.  
 

rozdrabniacz leśny

Kruszarki – Mulczery – Rozdrabniacze do zastosowań profesjonalnych o dużych wymaganiach

MERI CRUSHER - SERIA MJF

SERIA MJFS

ROTOR Ø 800, ZAKRES MOCY
STX
280-400 KM,  DTX 280-700 KM

Kruszarki – Mulczery – Rozdrabniacze  do zastosowań profesjonalnych  o dużych wymaganiach

Kruszenie Heavy-duty

Maszyny  MJF zostały zaprojektowane do użytku z dużymi ciągnikami rolniczymi lub ciągnikami specjalnymi. Dzięki dużej średnicy rotora posiadają znaczną głębokość kruszenia. Zastosowano przekładnie zębate I sprzęgła przeciążeniowe POC. Istnieje kilka alternatywnych rozwiązań rotora dla różnych zastosowań

MERICRUSHER

MERICRUSHER - MODELE SPECJALNE

MERICRUSHER 

MODELE SPECJALNE

Seria – MJ/MJS  Hydraulic

ROTOR Ø 400 lub  ROTOR Ø 500

Mulczery – Kruszarki do zadań specjalnych

Prawie wszystkie modele kruszarek mogą być dostarczone z przekładnią hydrauliczną. Silnik hydrauliczny zwykle instalowany jest na górnym wale przekładni końcowej kruszarki, z przekładnią planetarną. Trójpunktowy układ zawieszenia może być zamieniony na adapter wybrany przez klienta, umożliwiający szybkie podłączanie do maszyny bazowej. Typowe maszyny bazowe to koparki, mini ładowarki, hydraliczne ciągniki kompaktowe i urządzenia do odgarniania śniegu.

Przewiń do góry
Przewin w dół