×

Wiadomość

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

View GDPR Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.
WARTO

WIEDZIEĆ

Przygotowanie gleby do odnowień:

Przygotowanie gleby do odnowień po przeprowadzonym pozyskaniu drewna w cięciach rębnych w drzewostanach sosnowych wymaga uprzedniego zagospodarowania pozostałości zrębowych. Usuwanie pozostałości zrębowych z powierzchni do odnowienia nie jest z przyrodniczego punktu widzenia pożądane, gdyż materiał ten jest bogaty w pierwiastki biogenne, stanowiące cenne źródło pokarmu mineralnego dla nowego pokolenia lasu.

Pozostałości te, w postaci gałęzi i czubów drzew zalegających na powierzchni zrębowej muszą zostać usunięte z powierzchni zrębowej lub rozdrobnione, gdyż w przeciwnym wypadku nie jest możliwe skuteczne przeprowadzenie odnowienia sztucznego. Ilość materiału pozostającego na powierzchni zrębowej, określanego mianem pozostałości zrębowych zależy bezpośrednio od miąższości drzewostanu rębnego, który został usunięty z powierzchni. Badania nad ilością arbomasy sosnowej wykazują, że gałęzie i czuby drzew stanowią około 13% całkowitej biomasy drzewa co w przeliczeniu na 1ha daje średnio około 45 ton.


Wydajność i pracochłonność rozdrabniania:

Badania przeprowadzone m.in. w Katedrze Techniki Leśnej, Akademii Rolniczej w Poznaniu wykazały, że przeciętna pracochłonność rozdrabniania pozostałości zrębowych kształtuje się na poziomie 5,8 mth/ha (wydajność 0,17 ha/mth ).

Przyjmując masę pozostałości zrębowych na średnim poziomie 22 - 44 t/ha, oznacza to, że pracochłonność rozdrabniania kształtuje się na poziomie 3,8 - 7,7 t/mth.

Stosunkowo największy wpływ na wydajność rozdrabniania, zakładając, że nie zmieniają się parametry techniczne rozdrabniarki ma:
wysokość zalegania pozostałości zrębowych,

- liczba pniaków po ściętych drzewach zalegających na powierzchni zrębowej.

Przewiń do góry
Przewin w dół